Над 17 000 жители и юридически лица са се възползвали от електронните услуги на община Велико Търново през последните 3 години. Всеки от тях е спестил поне по 30 лева, колкото струва закупуването на електронен подпис - необходимите проверки могат да се правят с персоналния идентификационен код от НАП, каза зам.-кметът Снежана Данева, която представи резултатите от разработената платформа.

Тя изтъква, че местната администрация е на една от водещите позиции по внедряване на електронното управление. Изпреварила е не само редица общини, но и голяма част от централните управленски органи. По този показател Велико Търново често е представян като пример за добри практики и следване на стратегически цели. Главният секретар Мина Илиева посочи друго важно предимство - електронните услуги са достъпни и в малките населени места, а във всяко едно от тях е осигурен достъп до интернет.

Платформата eCity се ражда през 2012 г., когато всички интернет сайтове, свързани с дейността на общината, са обединени в цялостно интегрирано решение. Така гражданите и бизнесът получават единна точка за информация и административни услуги. От 2013 г. до днес са разработени множество модули и системи. 13 административни услуги вече са доставяни изцяло по електронен път. За други 140 услуги са дадени подробна информация и необходимите бланки.

Внедрени са редица информационни модули и системи. Чрез сектора "Профил на купувача" всеки може да получи нужните данни за над 340 обществени поръчки.

Системата за управление на регистъра на етажната собственост "еДом" е особено полезна във връзка с програмата за саниране. Модулът "Обществено обсъждане", системите за управление на общинските паркинги и гаражи и "СМС паркиране" също доказаха своята практичност и полезност. Ценен за инвеститорите е модулът "Инвестиционен справочник".

През 2013 г. община Велико Търново бе избрана от Министерския съвет за пилотна администрация в иновативен проект на обща стойност над 3 милиона лева. Чрез разработката гражданите и бизнесът се обслужват комплексно, без да се изискват вече наличните в общината данни. Бе доставен софтуер и хардуер за 250 000 лева, като финансирането е изцяло европейско.

"Платформата ни дава възможност да развиваме и надграждаме създаденото. Вече сме готови за новия период на европейските програми и очакваме добро финансиране", обобщи зам-кметът.

На сайта на общината вече е качен Общият устройствен план, предстои въвеждането и на система за електронен обмен на информация в администрацията.