Среща в бюрократичен стил с прочитане на доклади и отговори на висок административен стил не се хареса на представителите на Инициативния комитет на град Мартен и хората напуснаха заседанието вчера. Тяхното основно негодувание беше, че в залата не присъства представител нито на Община Русе, нито на РДНСК, които според тях са отговорните институции, допринесли за замърсяването в района на бившия Комбинат за тежко машиностроене. 
Още в началото водената от зам.областния управител Станимир Станчев среща започна с извинение от името на областния управител Стефко Бурджиев, който бил неотложно и спешно ангажиран и нямало как да присъства. След като бяха запознати с дневния ред и докладите, които ще бъдат изчетени, хората нададоха вой и веднага станаха от столовете с желание да си тръгнат.
Представителите на комитета обясниха, че искат да попитат защо са издадени разрешения за строеж на „Полисан“, а след това РДНСК е обявила два строежа за незаконни. Но така и нямаше кой да им отговори и те възмутено напуснаха срещата. 
От своя страна Станчев ги увери, че всички институции са били уведомени за срещата и част от тях са изпратили представители, а други - само писмени становища. Така например РДНСК преценила, че няма нужда да присъства, тъй като няма какво да каже. Причината - издадените от нея документи за незаконно строителство се обжалват в съда и чакат решение.
„В „Полисан“ се строи денонощно и въобще проектът не е спрян, а ние стоим тук и си мислим, че правим нещо“, възроптаха още хората.
В крайна сметка представителите на институциите продължиха срещата сами и изчетоха докладите си. Зам.областният управител контрира, че в действията на хората вижда явна провокация, с която той не е съгласен. И обърна внимание, че се работи по плана, който е бил приет на предходното заседание, което впрочем се проведе без уведомяване на медиите. 
Доклада си прочете и директорът на РИОСВ Лилия Атанасова, която категорично заяви, че в района на КТМ няма замърсяване на въздуха.
Бунтът на недоволните хора от Мартен започна след протеста им през пролетта срещу намерението на „Полисан“ да увеличи капацитета на инсталация за производство на гудрон и битум от 10 000 на 200 000 тона годишно, както и да изгради инсталация за хидрокрекинг за производство на бензин и дизел чрез преработка на мазут и котелни горива с капацитет 250 000 тона годишно. Тогава несъгласните с проекта правеха черни прогнози, че къщите в Мартен ще опустеят. Впоследствие те регистрираха и сдружение „Екологично бъдеще за децата и жителите на град Мартен“.