Касиерка в обменно бюро е излъгана с 4000 лева от ловък мошеник. В сряда около 16 часа в бюрото влязъл мъж, който поискал да обмени 5000 евро в левове. След като жената му броила равностойността на валутата в български пари, ловкият тарикат поискал да провери колко банкноти е дал и незабелязано измъкнал от пачката 2000 евро. После върнал валутата, взел си българските пари и излязъл. Едва тогава касиерката преброила еврото и установила, че е хлътнала с 4000 лева.