Такса битови отпадъци вече ще може да се плаща с отстъпка от 5% от първия ден на новата година до 30 април включително. Досега това можеше да става от 1 март до 30 април. Предложението ще бъде гласувано от Общинския съвет на сесията на 20 януари заедно с други промени в Наредба 16.
Тази възможност се дава, защото програмният продукт вече позволява годишните налози да се изчисляват още в началото на годината.
Смятаме, че това е добрe за гражданите, защото досега винаги е имало хора, които са искали още през януари да се издължат, казват от дирекция „Местни данъци и такси“.
Ранното плащане обаче няма да важи за данъка върху недвижимите имоти и автомобилите, защото няма как да ползват отстъпката, която по закон се дава при издължаване от 1 март до 30 април, уточни шефката на дирекцията Даниела Робева. И поясни, че за да може това да се случи, е необходима законодателна промяна. За такса битови отпадъци няма пречка, защото законът не предвижда специални срокове.
Другата важна поправка в наредбата е свързана с частично освобождаване от налога за смет. За имоти, които не са основно жилище и не се ползват през цялата година, се подава декларация за освобождаване от плащане по 3 компонента на такса битови отпадъци - за сметосъбиране, сметоизвозване и депо. Досега по закон това трябваше да бъде направено от 1 юни до 30 ноември на предходната година. С измененията на Закона за местните данъци и такси, които влязоха в сила от началото на 2014-а, вече се дава възможност декларациите да се подават до края на годината.
Кметът на Русе Пламен Стоилов обаче предлага да отпадне и началният срок от 1 юни и на русенци да се даде възможност да заявяват имотите, които няма да ползват, през цялата предходна година.
Когато новата норма влезе в сила, гражданите веднага ще могат да се възползват от нея. Важно е да се уточни, че декларираният през 2014-а неизползваем имот няма да бъде облаган с такса смет през 2015 година.
На сесията ще бъде предложен и образец на тази декларация, който съветниците да утвърдят. Веднага след това той ще бъде разпечатан или ще може да се изтегли от сайта на Общината.
Таксата за смет ще може да се плаща не само накуп, но и на две равни вноски - до 30 юни и до 30 ноември на годината, в която е дължима. В този случай обаче няма отстъпка.
Предстои общинските съветници да гласуват и отпадане на таксата от 5 лева, която сега се плаща, когато се подава декларация за новопридобит имот. До момента парите са се вземали за задължителната заверка, която са превели в дирекция „Устройство на територията“. Тъй като това влиза в задълженията на чиновниците, законът я отменя.
Вече втора година общинската администрация не изпраща писма за задълженията на гражданите. Това спестявало на бюджета 40-50 хил. лева. Хората могат да видят размера на налозите си чрез сайта на Общината.
Голямата новост, която предстои през 2015 година, е свързана с промяна в начина, по който ще се изчислява такса битови отпадъци. Даниела Робева съобщи, че в преходните и заключителни разпоредби на Закона за местните данъци и такси е записано, че от 1 януари догодина налогът за сметта няма да се смята върху данъчната оценка, балансовата или пазарната стойност на имотите. По-справедлив начин на облагане - най-вероятно отчитащ броя на живеещите в едно жилище, трябва да бъде внесен за обсъждане до 30 юни тази година. Върху него ще работят Министерският съвет и Националното сдружение на общините.