Обществената поръчка за доставка, обзавеждане и оборудване на новоизградения Център за изследване, обучение, симулация и анализ на биоразнообразието в природен парк Русенски Лом в Нисово ще бъде прегледана за нарушения от Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/. До обжалването й се стигна, след като класираното на трето място дружество „Панов“ ЕООД сигнализира антимонополния орган със съмнения за нередности около определянето на фирма-победител.
Поръчката с прогнозна стойност 200 000 лева е събудила интереса на шест фирми. Две от тях са отстранени от участие, а за победител е определен „Билд рент БГ“ ЕАД.
Спечелилото дружество е подало най-скъпа оферта - 199 973 лева, а недоволният от класирането „Панов“ ЕООД е предложил най-евтина - 194 985.50. Това обаче не е от решаващо значение, тъй като критерия за победа е икономически най-изгодното, а не най-евтино предложение.
С конкурса се търси фирма, която да оборудва центъра с техника за охлаждане и отопление, специализирано осветление, oбзавеждане с предвидени мебели, оборудване на залите и стаите, за да може той реално да започне да функционира. С изграждането му ще се създаде цялостен комплекс за интерпретация, изследване, обучение и анализ на биологичното, ландшафтно разнообразие и културно-историческо наследство в природния парк. Сградата, която е изградена със средства на Оперативна програма „Околна среда“, ще се оборудва като център, даващ възможност за временно пребиваване на различни потребители. Тя е на три етажа със сутерен и обитаемо подпокривно пространство, описват от парк Русенски Лом.
Дали процедурата по оборудване на центъра ще бъде проточена или ще продължи по план, предстои да реши КЗК, след като се произнесе дали победителят е спечелил поръчката съобразно правилата, или конкурсът трябва да тръгне наново.