Три кораба на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ /АППД/ подновяват бреговите навигационни знаци и фарове по Дунав, доставени по завършилия проект „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по Дунав“, финансиран по ОП „Транспорт 2007-2013 година.
Служители на АППД и екипажите на „Тодор Каблешков“, „Дунав“ и „Вит“ до момента са монтирали 7 брегови фара, готови са и фундаментите за монтаж на още 5 фара. До момента в различни участъци по българския бряг са монтирани 300 километрични знака и 80 знака, които указват състоянието на навигационно-пътната обстановка. Доставени са и 160 плаващи навигационни знаци /буйове/, които обозначават плавателния път.
Стартирал е процес на въвеждане на разработена в рамките на проекта система за мониторинг, която позволява проследяването на състоянието и местоположението на буйовете и бреговите фарове. Основно ще се отчитат случаите на опит за кражба, повреждане и промяна на местоположението на навигационния знак. Наблюдението ще се извършва дистанционно от АППД.
Друг успешно изпълнен компонент от проекта е изграждането на опорна GPS геодезична мрежа по българския бряг на реката. За нея са доставени 160 светещи плаващи навигационни знаци, 980 брегови навигационни знаци и 20 светещи фарове. Ще бъдат монтирани още 9 автоматични хидрометрични и метеорологични станции и инсталацията на 9 електронни табла за визуализация на получените данни.
Общата стойност на проекта е 3 488 507 лева, а той трябва да завърши в края на септември. Със стремителното падане на нивото на реката в българския участък тези знаци ще са от полза за навигаторите, коментира шефът на АППД Павлин Цонев.