Малко преди края на лятото в Комплекса за социална работа с деца и семейства се проведе инициативата „Безопасно и здравословно лято“. Тя се осъществява от Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето с подкрепата на БЧК. Сградата на комплекса е много близо до жп линия и до оживен булевард, затова на децата бяха разяснени рисковете, които крие неправилното пресичане. Всяко дете написа на стикер своето лично послание към връстниците си в областта и го закачи на табло, което ще бъде поставено пред Общината.