Прекратяване дейността на „Мега Мол Русе“ АД, прекратяване на правомощията му и лишаване от право да управлява имуществото са част от последиците за търговския център, след като Русенският окръжен съд официално обяви дружеството в несъстоятелност. Решението на магистратите от 1 септември може да се обжалва, но подлежи на незабавно изпълнение и вписване в Търговския регистър.
С решението си окръжните съдии постановиха и да започне осребряване на имуществото, което е включено в масата на несъстоятелността.  
Както „Утро“ писа, несъстоятелността на несполучилия мол до сградата на болницата бе поискана още в началото на 2014 година от лондонския клон на „Банка Пиреос“. През ноември търговският център бе обявен в неплатежоспособност със задна дата - от 18 април 2013 година. 
Изчисленията на вещите лица, назначени от съда и представени в едно от заседанията, показват, че към 25 септември 2013 година дълговете на „Мега Мол“ са били за общо 58.5 милиона лева, като 53.5 от тях дружеството е дължало към „Банка Пиреос“ АД. Над 3 милиона са дълговете към доставчици, 1.1 милиона са съдебните задължения, а към персонала - едва 16 000 лева.
„В случая е направена една огромна инвестиция, чиято възвръщаемост е около 10-14 години, която обаче не се е възвърнала според очакванията“, пише в едно от решенията си по делото съдът. Ако е имало 100% запълняемост на помещенията в големия търговски център и приходи от наем в размер на 14 евро/кв.м, както е било заложено в бизнес-плана, то дружеството е можело да покрива задълженията си. Проблемът на „Мега Мол“ дошъл от много ниската запълняемост и много ниските постъпления от наеми, които били резултат от различни фактори, сред които пазарната конюнктура и неправилния мениджмънт, се казва още в съдебното решение. Вещите лица посочили още, че с част от наемателите търговецът изобщо нямал договори за наем, а с други той бил определян не на квадратен метър, а като процент от оборота или приходите на фирмата.
Сред големите кредитори на несполучилия мол е „Прециз Ал“ ЕООД, който също е в процедура по несъстоятелност. Производителят на дограма има 703 хиляди лева признати вземания и претендира за още над 1.1 милиона, които не са признати от синдика. Завлечени са още „Съвременни системи“ ЕООД - Русе с 514 хиляди лева, „Фортън Интернешънъл“ ЕАД, което в един период менажираше мола, „Енерго-Про“ с близо 130 хиляди, „Астра 8“, „Атанасов и Ко“, „ТСР Инженеринг“ и други. Над 557 хиляди лева са задълженията към НАП. В списъка присъства и загадъчната офшорка „Юръпиан Канвърджънс Дивилопмънт“, регистрирана в Малта, която има да получава над 1 млн. лева по договор за заем от 2010 г. Тя най-вероятно е свързана с основните акционери на „Мега Мол“, които също са офшорни фирми - „И Си Ди Мениджмънт“ /Кайманови острови/ и „Асмита Холдингс Лимитид“ /Кипър/.
Според последния финансов отчет на затъналия търговец, отразяващ състоянието му към 30 септември 2014 година, всички дълготрайни и краткотрайни активи на дружеството възлизат на 46.6 милиона лева.