Търговците на дребно в България не могат да се похвалят с добро представяне през юли, показват данните на националната статистика. Оборотите в сектора се свиват с 0,6% спрямо юни, а на годишна база има незначителен ръст от 0,1 на сто.
През юли спрямо предходния месец оборотите на търговците са спаднали най-осезаемо в сектора продажби на компютри и комуникационна техника (-3,2%), както и при автомобилните горива (-1,4%).
Спадът донякъде се компенсира от продажбите на обувки и кожени изделия (1%) и търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет (2%).
На годишна база е отчетен значителен спад на оборотите при търговията с храни, напитки и тютюневи изделия (-4,8%), както и при търговията с текстил, облекло, обувки и кожени изделия (-5,1%). С 3,3% пък се свиват оборотите в сектора търговия с автомобилни горива и смазочни материали.
На обратния полюс през юли е представянето на сектора търговия на дребно по пощата и интернет, където оборотите растат с 18,6%. Значимо увеличение имат и оборотите на търговците на битова техника - с 13,3 на сто.