Русенските работодатели заявяват най-големи очаквания за увеличение на персонала си до края на годината, показват анкетите на „Менпауър България“ за четвъртото тримесечие на тази година. До края на годината се очаква най-оживеният пазар на труда от началото на проучването през първото тримесечие на 2011 г. насам, като работодателите отчитат нетна прогноза за заетостта от +15%. Перспективите се подобряват със 7 процентни пункта спрямо предходното тримесечие и с 9 процентни пункта в сравнение със същия период на миналата година.
Стойността на показателя „нетна прогноза за заетостта“, използван от „Менпауър“, се получава като от процента на работодателите, които очакват увеличение на общия брой заети лица, се извади процентът на тези, които предвиждат намаляване на заетостта в своето предприятие през следващото тримесечие. 
През четвъртото тримесечие на тази година работодателите очакват да увеличат своя персонал в девет от десетте икономически отрасъла, наблюдавани от „Менпауър България“. Най-силни са очакванията за увеличаване на заетите в секторите финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услугите, както и в производствения бранш.
Данните на „Менпауър“ потвърждават и наблюденията на националната статистика за съживяване на строителния сектор. Спрямо третото тримесечие 16% от работодателите в сектора виждат повишение на перспективите за нови назначения. Увеличение има и в промишлеността и хотелиерството и ресторантьорството, където вече трябва да се подготвят за зимния туристически сезон.
Най-слаби са очакванията за наемане на нови служители в сектора на земеделието, транспорта и търговията на едро и дребно. Отрицателен е показателят в сектора „Вода, електричество и газ“.