Липсваща преписка по замяната на земи със „Спарки“ от Областната дирекция „Земеделие и гори“ отложи делото, което русенската фирма води срещу мълчаливия отказ на аграрното министерство да й отстъпи 2000 дка земеделска земя на „Образцов чифлик“. Висшите магистрати постановиха тази преписка да се изиска отново от дирекцията в Русе и насрочиха ново заседание по делото в началото на юни. Така вече е ясно, че по проточилата се съдебна сага ще стигне до трети министър на земеделието.
Юридическите битки за 2000 декара държавна земя, сега стопанисвана от Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“, започнаха през 2009 г. и изглежда няма скоро да приключат. Казусът вече бе разгледан в две дела от Върховния административен съд и висшите магистрати отсъдиха в полза на „Спарки“. Окончателното решение от юли миналата година постанови, че заповедта на бившия земеделски министър Валери Цветанов за прехвърляне на спорните три парцела от института на фирмата е напълно законосъобразна. Самият Цветанов също бе напълно оправдан с мотива „липса на престъпление“.
Съпротивата на Земеделското министерство срещу тази заповед на бившия му ръководител обаче стана причина за започване на трето дело. Оказа се, че ведомството на Мирослав Найденов изобщо не е имало намерение да я изпълнява, така че просто я стопира с бездействие. В резултат „Спарки“ вече води ново дело за скъпоценните 2000 декара земя, но вече срещу т.нар. мълчалив отказ на Земеделското министерство. Според тезата на аграрното ведомство съдът е потвърдил отнемането на земите от „Образцов чифлик“, но от това съвсем не следва, че трябва да се изпълни втората част на заповедта, а именно предоставянето на земите на „Спарки“.