Маршрут на лалугера, изграден от Природен парк „Русенски Лом“, отбива преминаващите по пътя Щръклево-Нисово, за да погледат как през полето щъкат симпатичните жълтеникави гризачи. Маршрутът се радва на специално внимание от страна на децата, които са посещавали мястото по време на организирани от парка мини експедиции. Това разказа вчера по време на заседанието на областната комисия по туризъм и околна среда главният експерт в ПП „Русенски Лом“ Емилия Петкова. Решихме да направим така, че съществуващата  на това място голяма колония от лалугери да може да бъде наблюдавана, разказа Петкова. Затова там е изградена беседка, поставени са табели и е направена малка наблюдателница, които се радват на доста посетители. Емилия Петкова разказа и за възможностите за съвместна дейност между Община Две могили и „Русенски Лом“, най-вече в места като околностите на село Острица, където има много защитени видове растения. 
По време на заседанието присъстващите бяха запознати с развитието на туристическите маршрути в община Борово и с изграждането на площадки за предаване на разделно събрани от домакинствата отпадъци в община Русе. Накрая беше гласувано решение да се съберат предложения за теми за следващи заседания, а като срок е посочен 31 септември - несъществуваща дата, тъй като септември има само 30 дни.