Ремонтът на Художествената галерия, който с всяка година от необходим става наложителен, вече започва да придобива все по-реални очертания. Напуканите стени в няколко от залите, които се разцепват все повече, са плашеща гледка, още повече, че някои от тях са в опасна близост с електрическите кабели.   Да не припомняме, че от години вече е обичайна практика при всеки дъжд работещите в галерията да подреждат в пространствата на пинакотеката пластмасови легени и корита, за да събират водата от покрива. 
Преди няколко месеца кметът Пламен Стоилов при откриване на изложба на Дунавската задруга на занаятите намекна, че предстои тези сериозни проблеми да намерят разрешение. Пред „Утро“ тогава той разкри, че в плановете му влиза кандидатстване по съвместен българо-румънски проект, който би осигурил в голяма степен средствата, необходими за ремонт на сградата на галерията. 
На предстоящото заседание на Общинския съвет предстои да бъде одобрено кандидатстването с въпросния проект. Става дума за проектно предложение „Реконструкция и експониране на емблематични културни обекти с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево“ по програмата „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“. Кандидатстването трябва да бъде одобрено от съветниците, тъй като в проекта се предвижда съфинансиране от Община Русе. Сумата, която русенската община трябва да получи, ще бъде до 4 млн. евро. 85 на сто от тях ще дойдат от Европейския фонд за регионално развитие, 13% - от национално съфинансиране, а собственото участие на общината е 2%. За Община Гюргево, където обект на работа ще бъде старинната крепост край града, се предвиждат до 2 млн. евро. Срокът за кандидатстване е 30 септември. 
Ако проектът бъде спечелен, това ще даде възможност да се направи мечтаният ремонт както в Художествената галерия, така и в Пантеона на възрожденците, който също е в плачевно състояние. В Пантеона ще бъде направена нова фасада от светъл гранит, ще бъдат подменени вертикалната дограма и облицовката на четирите наклонени скатове, които ще бъдат покрити с медна ламарина. Кубето ще бъде позлатено със златен варак, а отпред и отстрани ще има ново ефектно външно осветление. Предвижда се да се реши веднъж завинаги проблемът с дъждовните води, а вътре ще има светлинна аудио-визуална инсталация, нови изложбени пространства, ново главно ел.табло, ще бъдат ремонтирани изцяло и тоалетните. 
За галерията се предвижда укрепване на конструкцията на сградата срещу хоризонтални въздействия, както и възстановяване на пропаднали участъци пред сградата. Горното осветление ще бъде подменено със специални стъклопакети, които ще предпазват от заледявания и задържане на сняг. Ще бъдат подменени хидроизолациите на покрива, заедно с това ще се реши драмата с отоплението на сградата. Предвиждат се доста работи и по интериорите. Ще бъдат обособени две малки изложбени зали, подът ще бъде облицован с гранитогрес, за картините ще бъдат монтирани окачващи стени. В сутерена предстои да бъде направено второ фондохранилище. 
Това е един от оптималните варианти да решим тези изключително важни и тревожни проблеми, бе казал преди време кметът Пламен Стоилов. Той се надява проектът да бъде спечелен и работата по ремонта на двата важни културни и туристически обекта да започне.