Група преподаватели от Русенския университет заедно с ректорското ръководство заминават за Берлин, където ще се проведе 4-ата среща на членовете на европейската тематична мрежа „Бъдещото образование и обучение по компютинг. Как да подпомагаме ученето по всяко време и на всяко място“. В мрежата са включени 67 университета и фирми от 35 европейски страни, а координатор е Русенският университет. Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура към Европейската комисия класира проекта на първо място измежду 8, одобрени за финансиране от 2013 г. Представители на агенцията ще вземат участие във форума в Берлин, а ръководството на РУ ще има среща с президента на Висшето училище по техника и икономика, което е домакин на проявата.
На 10-ти ще бъде откритата и деветата по ред международна научна конференция по електронно обучение e-Learning‘15, която е включена в работния план на проекта. Учени от различни страни ще изнесат близо 50 доклада в 3 секции, пленарните доклади ще бъдат на проф.Кристоф Майнел, ръководител на Хассо-Платнер Институт в Германия, проф.Ангел Смрикаров и проф.Цветомир Василев от РУ.