Кръгово кръстовище ще бъде изградено на ул. „Чипровци“ и ул. „Шипка“ по проект „Техническа помощ в подкрепа на община Русе за програмен период 2014-2020“ по оперативна програма „Регионално развитие“.
Кръстовището обаче попада върху имот на „Шипка“ 45, който е частна държавна собственост и в който има ведомствена двуетажна жилищна сграда.   Тя е предоставена за управление на Областно пътно управление-Русе, но за нуждите на проекта общината иска да придобие безвъзмездно собствеността на имота. Затова кметът Пламен Стоилов внася предложение за придобиване на държавния имот с площ 756 кв.м и построената в него сграда с площ от 169 кв.м, което ще бъде гласувано на идната сесия. 
Освен това по проекта е предвидено да се изгради  пешеходна зона по ул. „Чипровци“ и да се благоустроят околните пространства, както и да се изградят модерни спортни съоръжения и фитнес площадки на открито. Във връзка с проекта е възложено на софийската фирма „Вамос“ да изготви инвестиционни проекти за обектите.