Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот в кв. „Образцов чифлик“ с начална тръжна цена 290 000 лева ще проведе общината, ако предложението на кмета Пламен Стоилов бъде одобрено на предстоящата сесия. 
Управителят на фирма „Експрес сервиз“ е подал искане за закупуване на имота - частна общинска собственост с площ 14 307 кв.м. Фирмата е единственият в България производител на локомотиви, лицензирана компания за ремонт и национален жп-превозвач. Имотът, който иска да закупи, е в съседство с имоти на дружеството и е функционално свързан с тях. Там „Експрес сервиз“ планира да се извършва предремонтна подготовка на локомотивите, както и някои следремонтни изпитания. 
Началната тръжна цена на имота, определена от лицензиран оценител, е 290 000 лева, а данъчната оценка е 268 671 лв. Дължимите данъци и такси ще се определят след провеждане на търга и ще са за сметка на спечелилия търга.