Предизвикателствата и рисковете, пред които се изправят днес страните от Югоизточна Европа, налагат да поставим акцент върху регионалното измерение на Целите за устойчиво развитие.

Това послание отправи председателят на Народното събрание Цецка Цачева в речта си пред участниците в Четвъртата световна конференция на председателите на парламенти. Форумът, организиран от Интерпарламентарния съюз, се провежда от 31 август до 2 септември 2015 г. в залата на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, съобщиха от пресцентъра на НС.

Свързаността на Югоизточна Европа с процесите в Черноморския регион, Близкия Изток и Северна Африка повишава още повече нашата отговорност за предприемането на ефективни действия за превръщането на демокрацията във върховна гаранция за запазването на мира и устойчивото развитие, фокусирано върху човека, посочи Цачева.

Конференцията бе официално открита в присъствието на генералния секретар на Обединените нации Бан Ки-мун, който отправи приветствие към председателите на парламенти. Специално обръщение към участниците в срещата направи известният артист, хуманист и специален пратеник на ЮНЕСКО за мир и разбирателство Форест Уитакър. В рамките на четири пленарни сесии, последвани от дискусионни форуми, председателите на парламенти от целия свят обсъждат темите „Парламентарното участие в оформянето и изпълнението на новите цели за устойчиво развитие“, „Парламентарният контрол: предизвикателства и възможности“, „Привеждане на целите за устойчиво развитие в действие“ и „Нарастващото парламентарно измерение на международното сътрудничество“.

В изказването си пред участниците във форума председателят на българския парламент подчерта, че процесът на глобализация не е повсеместен и не се развива с еднакви темпове, а между бързо развиващите се региони и останалите части на света се очертават преходни зони, ясно обозначени от актуалните процеси на миграция. Цецка Цачева припомни, че исторически и политически, в съответствие с културните традиции на нашия регион, България заема специфично място в съвременния диалог между култури и цивилизации. По думите й нашият отговор на предизвикателствата, очертани от разрастващата се миграционна вълна, е свързан с традиционната роля на България като компетентен посредник в пространство на културно многообразие и диалог.

Цачева потвърди, че България има волята и компетентността да развие и задълбочи регионалното измерение на Целите за развитие чрез активно взаимодействие в рамките на Интерпарламентарния съюз. Тя предложи в заключителната Декларация на Четвъртата световна конференция на председателите на парламенти, в частите, отнасящи се до Устойчивото развитие и Международното сътрудничество, да бъде отделено внимание на регионалните измерения на процеса за постигане на Целите на хилядолетието.

В изказването си Цачева се спря и на предизвикателството пред законодателния процес днес да бъде прозрачен, разбираем и достъпен за гражданите. Ако не преодолеем публичния скептицизъм и недоверието в публичните институции, не бихме могли да продължим напред, посочи тя. Председателят на Народното събрание потвърди волята на българските институции да продължават с усилията за адаптиране на Целите за устойчиво развитие в национален план, както и за ускоряване на процеса на тяхната институционализация. Основният залог е диалогът с младите хора, заяви Цачева. Според нея в света на високите технологии те формират и споделят една нова политическа култура, която е по-критична, по-чувствителна към почтеността на политиците, но и много по-податлива на радикални идеологии и популизъм. Наш дълг като парламентаристи е да намерим нови форми на диалог с децата и младите хора, за да успеем да ги приобщим към процеса на превръщането на демократичните ценности в норми на съвместния ни живот, в името на бъдещето, заяви председателят на Народното събрание.

Четвъртата световна конференция на председателите на парламенти ще завърши с приемането на заключителна декларация.