Информационните технологии и комуникациите /ИТК секторът/, аутсорсингът и преработващата промишленост са индустриите, които създават нова заетост след кризата в България, сочи доклад на „Индъстри Уоч“, наречен „Двигателите на възстановяването: „Карта на растежа“ за водещите български сектори и региони“. За последните 12 месеца до средата на 2015 тези двигатели на нова заетост са създали общо 41 хиляди допълнителни работни места.
Русе е градът, където ИТК секторът дърпа най-силно напред. За последните две години заплатите на софтуерните специалисти от нашия град са се покачили с 69%. По този показател отстъпваме минимално само на Пловдив, където повишението на възнагражденията е със 70%. На трето място е столицата София с 50%.
Значителното покачване на заплатите на ИТ специалистите в последните две години идва след 5 години също такъв изпреварващ ръст на възнагражденията. В периода 2008-2013 средната заплата в сектора се повишава с 57%, при среден ръст на заплатите в страната с 42% общо за всички сектори.
Парадоксално обаче, дори при тази тотална доминация на информационните технологии, фирмите от сектора в града изпитват недостиг на кадри. И това при положение, че Русенски университет всяка година бълва бакалаври и магистри, завършили такава специалност - факт, навяващ много мисли.
От друга страна, изследването на „Индъстри Уоч“ доказва за пореден път, че образованието носи финансови облаги за работещите. Средната месечна заплата на нискоквалифицираните позиции в Русе е 520 лева, като нараства с 68 лева или с 15% за последните две години. Средноквалифицираните кадри вземат средно по 637 лева или със 117 лева повече. При това техните възнаграждения растат по-бързо - увеличението за двете последни години е с 18% или с 96 лева месечно. 
Според данните на „Индъстри Уоч“ Русе е първенец по дял на заетите в преработващата промишленост сред хората без висше образование. В този сектор работи всеки четвърти от областта. Високият дял на заетите в преработващата индустрия нискоквалифицирани кадри води до по-нисък процент на работещите в традиционно финансираните от публичния сектор озеленяване, почистване, събиране на отпадъци, поддръжка на ВиК мрежа.
В регионите с концентрация на промишлени предприятия (какъвто е Русе) има повече заетост за нискоквалифицирани работници, което означава по-малко необходимост проблемите на безработицата да се решават с различни програми в типичните браншове, издържани от общините. Но може да се окаже, че именно заради активното наемане на хора без висше образование в различни публично-финансирани проекти в някои региони, там „остават“ по-малко свободни работници за бъдещи потенциални частни индустриални инвестиции, посочват от „Индъстри Уоч“.