До 31 октомври е срокът за подаване на мобла за целева помощ за отопление, припомнят от Агенцията за социално подпомагане. Целевата помощ ще се отпуска за период от пет месеца - от 1 ноември до 31 март следващата година. Месечният размер на помощта е 72,20 лева, което прави 361 лева за петте месеца. 


Молбата трябва да се подаде по постоянен адрес. В нея задължително се заявява видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ. При отопление с електроенергия и топлоенергия се представя и за справка актуален клиентски или абонатен номер.

От началото на юли са подадени над 180 000 молби.