Сертификати за успешно приключен летен стаж в Община Русе връчи вчера кметът Пламен Стоилов на студентите от факултет „Бизнес и мениджмънт“ от  Русенския университет, колегите им от Стопанската академия в Свищов и от университета Абърдийн в Шотландия. Сред удостоените стажанти са и ученици от Икономическата гимназия, които след участието си в кампанията „Мениджър за един ден“ проявиха интерес и проведоха своя професионален стаж в общината. 
През последните три месеца стажантите работиха в дирекциите „Европейско развитие“, „Култура и образование“ и в отделите по общинска собственост и социални дейности, като се запознаха със секторните политики на общината, стратегическите документи и отчетите за тяхното изпълнение. Задачите им бяха свързани предимно с изготвянето на документи, справки и проучвания по актуални теми, свързани с дейността на общинската администрация.
Стоилов им пожела да бъдат амбициозни и да си поставят високи цели, като подчерта, че ролята на младежите е ключова в реализирането на амбициозната програма на кметския екип за възраждането на Русе.
Зам.-кметът Страхил Карапчански пък посочи, че за последните 4 години в администрацията са се обучавали над 100 стажанти.