Обществена поръчка за изграждане на осветление в кварталите в Русе обяви общината. Нови осветителни тела ще има около бл.14, 16, 17, блокове МНО-4, 5, 6, „Волани“ и бл.56 в „Дружба 3“. Предвидено е да се изгради ново осветление и около бл.“Гларус“ в кв. „Изток“, бл.206, 207, 208, 305 и 401 в „Чародейка“ и около бл.“Червен“ във „Възраждане“. В междублоковите пространства между ул. „Студентска“ и ул. „Неофит Рилски“, по ул. „Янтра“ - от „Плиска“ до „Доростол“, и между ул. „Ат. Буров“, бул. „Скобелев“ и ул. „Пенчо Славейков“ също ще има нови лампи. 
Прогнозната стойност на поръчката е 189 100 лева, а срокът за изпълнение 60 дни.  
По нея се предвижда да бъдат монтирани паркови стълбчета с височина 3,5 м над терена, да бъдат прокарани кабелни захранващи мрежи и да бъдат монтирани осветителни тела. 
Оферти се приемат до 31 август, а на следващия ден специална комисия ще ги отваря. При оценяването ще се търси икономически най-изгодната оферта, като предложената цена ще е с най-голяма тежест 50 точки, техническата оферта ще носи 30 точки, а срокът за изпълнение - 20.