Вътрешната задлъжнялост у нас се е свила с 10,8% до 50 млрд. лв. през юли 2015 г. в сравнение със същия период на миналата година. Вземанията от неправителствения сектор намаляват с 9,6%, достигайки 51,347 млрд. лв., показват данните от статистиката на Българската народна банка за седмия месец на годината.
Изчисленията за юли сочат, че кредитите за неправителствения сектор намаляват на годишна база с 10 на сто до стойност от 50,187 млрд. лв. Заемите на нефинансовите предприятия спадат с 14,6 на сто до 30,687 млрд. лв.
Според данните на Централната банка кредитите на домакинства възлизат на 18,308 млрд. лв. към края на юли. Спрямо същия месец на предходната година те намаляват с 1,7%.
През седмия месец на 2015 г. жилищните заеми отчитат спад от 2,2% на годишна база до размер от 8,686 млрд. лв. От друга страна потребителските нарастват минимално с 0,05% до 7,360 млрд. лв.
От БНБ отчитат, че депозитите на неправителствения сектор са се увеличили с 4,8% и възлизат на 60,097 млрд. лв. към края на юли месец. Тези на нефинансовите предприятия са 16,440 млрд. лв., като те нарастват със 7,7%.
Влоговете на домакинствата възлизат на 40,836 млрд. лв. За седмия месец на годината те се увеличават с 5,5% спрямо същия месец на 2014 г.