Няма по-евтин ток от спестения. Правителството каквито и реформи да направи в енергетиката, това няма да даде отражение в размер на 40-50% по-ниски сметки за отопление или охлаждане в сградата. Това могат да го направят единствено проектите за енергийна ефективност, коментира председателят на Комисията по енергетика Делян Добрев вчера по повод старта на санирането с европейски средства в Русе. Той подчерта, че като първи приоритет в управленската програма на ГЕРБ в сектор енергетика е записана енергийната ефективност заедно с проучването и добива на нефт и газ. 
Добрев посочи още, че освен ефекта върху сметките на хората и ефекта върху енергетиката, европейската и националната програма за саниране имат отношение и към развитието на икономиката в страната, защото тези спестени средства за всяко семейство са допълнителен разполагаем доход. Той пък се превръща в по-високо потребление, а именно ниското потребление бе една от спирачките за висок икономически растеж. Така че и преките, и косвените ефекти от програмата са изключително значителни, обясни председателят на Комисията по енергетика.