Вестник „Утро“ се чете най-много от активните и образовани хора. Това показва втората част от маркетинговото изследване на Консултантска къща „Прогрес Консулт“ за аудиторията на 27 всекидневника в България. Както писахме вчера, русенският лидер „Утро“ се нарежда в първата половина на класацията наравно с издания с национално разпространение като „7 дни спорт“ и „Новинар“ и преди „Всеки ден“, „Меридиан мач“ и „Дума“.
Според проучването 60% от читателите на вестника са в активна трудоспособна възраст, като по 30% са хората между 26 и 35 г. и 46 и 55 г. Всеки пети между 56-65 години също предпочита „Утро“, а във възрастовите групи 26-35 г и над 65 г. е всеки десети.
Аудиторията на вестника е съставена от образовани хора - среднисти /60%/ и висшисти /40%/. Това са преобладаващо заетите в частния бизнес, следвани от държавните служители /съответно 40% и 20%/. 20% са и пенсионерите, които четат „Утро“.
Най-много /40%/ са читателите с личен месечен доход между 301 и 500 лева, следвани от получаващите между 151 и 300 лева и между 501 и 1000 лева /по 20%/. 
Данните показват още, че според разпределението по пол преобладават жените с 60% срещу 40% мъже. Девет от всеки десет анкетирани са посочили, че имат семейство или живеят с партньор на семейни начала, което е показателно, че всеки брой на „Утро“ стига до повече от един читател. Аудиторията на вестника е равномерно разпределена в малките населени места и областния град.
Проучването е направено чрез преки лични интервюта сред 1050 пълнолетни граждани в периода юни-юли 2015 г.