До сега Националната служба за охрана е работила в условията на правен вакуум. Новият Закон за НСО би трябвало да запълни тази празнина, но действително той ще узакони нередностите, вършени досега. Това каза пред БНР Николай Марков, който е бивш офицер от Националната служба за охрана:
Когато има вакуум на законодателство, регламентиращо дейността на НСО, се дава възможност на хора, които имат повече власт от други да своеволничат, включително и служители. Честа беше практиката хора, употребили алкохол, да карат, защото автомобилите на НСО не се спират за проверка. Законът за движение по пътищата изключва ли автомобилите на НСО или които и да е автомобили в държавата от спазването на Закона за движени по пътищата?

Новият Закон за НСО узаконява всичко, което се е вършило досега. Всички нередности, които са вършени, са вписани в правен вид, така че те вече имат право на това. Вменени са военни и полицейски правомощия на всеки служител по силата на този закон. Даването с лопати на правомощия на когото и да е в държавата невинаги води до добър резултат. Същото е по отношение на широката преценка на служителите да имат законово основание да преценяват виновност на пътното платно. Това е абсурдно, защото нито един служител няма такава квалификация.