В сектора на плодовете и зеленчуците отново ще се прилагат извънредните мерки за подпомагане на производителите - изтегляне от пазара и небране, съобщи Министерството на земеделието. Във връзка с прилагането на регламента в България, предстои в най-кратки срокове обнародване в Държавен вестник на наредба за изменение и допълнение на Наредба 6 от 28 август 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете.  
Производителите ще могат да прилагат познатите вече и прилагани през 2014 г. две извънредни мерки:
1) изтегляне на продуктите от пазара, които да бъдат предназначени за безвъзмездно предоставяне на благотворителни организации или фондации, училища, детски градини, детски лагери, лечебни заведения, старчески домове или места за лишаване от свобода или за храна за животни.
2) небране на зеленчуците и плодовете. 
Мерките ще се прилагат по отношение на същите продукти както през 2014 г., а именно домати, краставици, корнишони, моркови, сладки пиперки, зеле, карфиол, гъби, ябълки, круши, малини, десертно грозде, сливи, праскови и нектарини.
Подпомагането ще се предоставя само на производители на посочените зеленчуци и плодове, които са регистрирани до 31 юли 2015 г. Производителите на допустимите за подпомагане зеленчуци и плодове подават искания за прилагане на мерки в областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“.