Липсата на вода в Горен Дунав поради трайното засушаване в Европа и в сръбските притоците Сава, Драва, Велика Морава и Тиса е причината за ниското ниво на Дунав, съобщиха вчера от АППД. Наложи се агенцията да направи това уточнение по повод тиражираната от някои медии новина, че високите температури в Румъния са причина за падане на котата на реката в българо-румънския участък.
Вчера нивото на Дунав край Русе бе 57 см, за днес се очаква спад с 12 деления. Праговете са пет край Белене, където конвоите провлачват съдовете си и се изчакват.