Процедурата за възлагане на обществената поръчка за обновяването на 20 детски площадки в различни райони на града и изграждане на нова в „Дружба 2“, както и за инженеринг и обновяване на съществуваща детска площадка в Средна кула беше прекратена. Това става ясно от публикуваното в петък решение в сайта на Община Русе. В мотивите е посочено, че е установено противоречие между обявения критерий за оценка на офертите в обявлението на поръчката и в документацията за участие. В обявлението е посочено, че ще се търси най-ниска цена, а в документацията за участие - икономически най-изгодна оферта. Заради това противоречие участниците не могат да оферират, придържайки се към точните изисквания на поръчката, което налага тя да бъде спряна.
Както „Утро“ писа, след публичното отваряне на офертите по поръчката стана ясно, че има двама кандидати. Първата фирма е русенската „Дунав“, която е с широк предмет на дейност, а неин управител е Борислав Панайотов. Вторият кандидат е ДЗЗД „Русе 2015“, което включва русенските „Ас-Строй“ и „Медиком“. 
Прогнозната стойност на поръчката, която е обособена в три позиции, е 458 217 лева без ДДС, а крайният срок за изпълнение е 30 юни 2016 г. 
Целта на поръчката, която вероятно ще бъде обявена отново скоро, е да се подобри състоянието на детските площадки в града, които не отговарят в пълна степен на изискванията за безопасни условия на игра, тъй като съоръженията са стари и частично деформирани. Настилките са преобладаващо асфалтови и бетонни, а на част от площадките дори липсват, което създава опасност от тежки наранявания на децата. Предвидената нова площадка за деца от 3 до 12 години ще бъде изградена в района на Троянските блокчета - на юг от бл.“Бръшлян“ на ул.“Мальовица“.