Сдружение с дейност в частна полза „Екологично бъдеще за децата и жителите на гр.Мартен“ е регистрирано в Русенския окръжен съд. Целите му са да се бори за опазване на въздуха, почвите и водата на река Дунав, както и да контролира производствата в района на Мартен, които застрашават здравето и живота на жителите на града.
За да реализират набелязаните задачи, екоактивистите смятат да заложат на провеждане на митинги, събрания и срещи с обществеността, държавни и общински институции. Предвиждат и да извършват анализи и проби на различни показатели на въздуха, почвата, храните и водите, за да отчитат степента на замърсяване в района. Смятат и да наемат експерти в сферата на правото, строителството, екологията и архитектурата, които със своята експертиза да защитават от отравяния жителите на Мартен.
До официализиране на статута на недоволните хора от градчето се стигна след протеста им през пролетта срещу намерението на „Полисан“ да увеличи капацитета на инсталация за производство на гудрон и битум от 10 000 на 200 000 тона годишно, както и да изгради инсталация за хидрокрекинг за производство на бензин и дизел чрез преработка на мазут и котелни горива с капацитет 250 000 тона годишно.
Тогава несъгласните с проекта правеха черни прогнози, че къщите в Мартен ще опустеят. Негодуванието на хората стигна до областния управител Стефко Бурджиев, който назначи проверка на фирмите в бившия КТМ. Той коментира, че според него жителите на Мартен имат основание за притеснение, като уточни, че жалбата им е подкрепена със снимков материал, който показва нередности, правени в условията на производство, като зауствания на води и вещества в общата канализация, което е недопустимо. 
Резултатите от проверката обаче все още не са обявени, тъй като заключенията й не са се харесали на част от фирмите и констатациите са обжалвани.
Междувременно под домакинството на областна администрация се проведе публична дискусия относно замърсяването в района на КТМ и Мартен, на която представители на медии не бяха поканени. По време на срещата е станало ясно, че няма замърсяване по Дунав преди и след КТМ и че нивото на замърсяване на въздуха е в норма.