Общо 60 месечни вноски на стойност от близо 11 300 лева ще трябва да върне на свой клиент банка. Причината - човекът е плащал, въпреки че сумите не отговаряли на подписания от него погасителен план. И след като разбрал за това, се обърна към съда с искане да си получи обратно 79 неправомерно платени вноски за над 13 100 лева. А претенцията му бе удовлетворена почти напълно.
През август 2007 година мъжът изтеглил ипотечен кредит в размер на 140 000 лева от една от най-големите банки, който трябвало да върне в срок от 300 месеца.      
Банката определила първоначална фиксирана лихва за първите 3 години в размер на 5.59%. Съгласно погасителния план, човекът е следвало да заплаща първите 36 месеца погасителна вноска в размер на 867.26 лева, а за останалия срок на кредита, следвало да заплаща друг вид лихва - плаваща. Тя се формирала от базовия лихвен процент за този вид кредит, който се определял периодично от кредитора плюс надбавка. 
Проблемът дошъл от клауза, според която банката имала право да извършва изменения или допълнения на общите условия. За всяка промяна клиентът трябвало да бъде уведомяван чрез съобщения, поставени на видно място в салоните на финансовата институция. С договора обаче страните не уточнили какви са условията за промяна на базовия лихвен процент. Никъде не било разписано и при какви условия банката може да променя неговото ниво. Въпреки това било посочено, че при промяна на базовия лихвен процент банката определя нов размер на месечната вноска и предоставя на кредитополучателя актуализиран погасителен план, посочи съдът. Магистратите на втора инстанция бяха категорични, че е недопустимо при липсата на ясно определени предпоставки за промяна на лихвения процент в договора и в общите условия да се установява наличието на обективни фактори за промяната му.
Човекът обясни пред съда, че вноската по кредита му е увеличавана 3 пъти - още на третия месец след отпускане на кредита е била начислена вноска от 909 лева, при договорена по погасителен план вноска от 867 лева. През 2008 година е била завишена на 952 лева, а края на годината станала 1040 лева. Всички тези промени били направени едностранно от банката, и то в срока, в който е договорена фиксирана лихва по кредита в размер на 5.59%. И така финансовата институция продължила да променя едностранно лихвения процент, без да уведоми по някакъв начин клиента си. В резултат на тези неправомерни действия, мъжът изчислил, че е заплатил сумата от 93 191.64 лева при договорени 80 053.11 лева. И посочи, че няма равновесие между двете страни, тъй като той няма как да променя лихвата, докато банката не само го прави, но го прави по непредвидим начин. 
На първа инстанция повечето от претенциите на теглилия кредит човек не бяха признати за основателни. Районните съдии сметнаха, че банката му дължи единствено 15 вноски на стойност 2 594 лева, които е платил на банката през 2009 и 2010 година, макар да не й ги дължи. След обжалане пред окръжните магистрати обаче ситуацията се промени. На втора инстанция те сметнаха, че банката е променила размера на лихвата неоснователно, и то без да предостави на клиента си актуализиран погасителен план. Затова сметна, че човекът трябва да получи още 8652 лева - размерът на платените незаконно 45 месечни вноски между 2010 и 2014 година. Освен това банката ще трябва да покрие и над 4000 лева разноски за съдебните инстанции. Решението е окончателно.