Увеличение на наетите и на средната работна заплата в Русенска област през второто тримесечие на годината показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). В края на юни броят на заетите е 69 056 - с 880 повече, отколкото през март. Безспорно голяма част от ръста се дължи на сезонни фактори, но увеличение има и спрямо същия период на миналата година. В сравнение с юни 2014 г. сега заетите са с 307 повече.  
Ръстът спрямо предходната година не е толкова голям, но все пак за първи път от далечната 2008 г. насам тази година се отчита увеличение на работещите по трудов договор, и то за второ поредно тримесечие. По същото време преди 7 години броят на наетите в областта е бил 82 259 души или 13 200 повече, отколкото в момента. За първите две години на кризата броят им намалява до 78 700 през 2009 г. и 75 000 през 2010. В следващите три години икономиката на областта продължи да губи работни места, като дъното бе ударено през януари 2014 г. - едва 67 228 заети. Оттогава тенденцията, макар и твърде бавно, се обръща. И тази година за първи път от 2008 г. насам се отчита ръст в броя на наетите на годишна база. 
Второто тримесечие на годината продължава тенденцията за ръст и на заплатите в Русенско. Според статистиката, средното възнаграждение за периода април-юни е 696 лева, което е с 21 лева или 3,1% повече, отколкото предходното тримесечие. Спрямо второто тримесечие на миналата година средната заплата в областта се е увеличила с 19 лева или с 2,8%.