Трудно извоюваната от браншовите съюзи на овощари и зеленчукопроизводители победа - въвеждане на еднодневните трудови договори по време на кампаниите, за което бяха направени промени в Кодекса за социално осигуряване, вече дава първи резултати, научи „Утро“. Някои от ефектите й обаче са съвсем неочаквани за фермерите, които са изненадани от ненадейни проверки от Инспекцията по труда. Оказва се, че промените дават на ведомството лесен ориентир за това, кой евентуално може да нарушава трудовото законодателство. Внезапните проверки обхващат тези работодатели, които не са проявили интерес към нововъведените еднодневни трудови договори, така и тези, които са регистрирали образци на такива договори, но обработваната от тях земя предполага наемането на повече работници. Инспекцията използва информация на земеделското министерство за регистрираните земеделски производители, местонахождението им, площта на обработваемата земя и количеството добивана продукция. След въвеждането на новия вид трудови договори и благодарение на обмена на информация между земеделското и социалното министерство, рисковите обекти са предварително набелязани.
Засега особено притеснение у фермерите от проверките няма. Председателят на Сдружението на дунавските овощари Николай Колев заяви за „Утро“, че знае за акцията, но не вижда проблем, тъй като при него и колегите му всичко с трудовите договори е редовно. Според него има достатъчно кандидати да се хванат на работа при новите условия и голяма част от тях вече участват в прибирането на реколтата от праскови. 
Еднодневните трудови договори могат да се сключват  само за обработка на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. Те се заверяват и регистрират в дирекциите „Инспекция по труда“ по местонахождение на обработваемата площ. Заверяват се срещу платежни документи, от които е видно, че работодателят е заплатил авансово осигурителни вноски за фонд „Пенсии“ и „Трудова злополука“, за здравно осигуряване и вноската за втора пенсия.
Новият трудов договор не се регистрира в НАП, не се подава уведомление и за прекратяването му, тъй като той изтича с края на работното време. Наетите по този начин работници не губят право на социални помощи и обезщетения за безработица.