259 общински служители са преминали различни обучения за работа в екип, справяне в конфликтни ситуации, водене на преговори, работа в интеркултурна среда, убеждаваща комуникация. От тях 20 служители пък са изучавали английски език, който вече практикуват. Това стана ясно на заключителната пресконференция по проекта „Община Русе - интелигентна и ефективна държавна администрация“. 
Чрез него общинските служители са подобрили административния си капацитет, повишили са професионалната си компетентност и са развили личностните си качества. 
Стойността на проекта, който се изпълнява една година, е 172 073 лева.