Националната политика за интеграция не е насочена само към ромите, а и към всички граждани, които се намират в уязвимо социално-икономическо положение, каза областният управител Стефко Бурджиев на вчерашното заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. Той допълни, че интеграционната политика е от полза за цялото общество и е неразделна част от общата политика за развитие на страната. 
Като успешен пример за реален напредък в процеса на ромската интеграция той посочи проекта „Гражданско участие в интеграционната политика“, който Клуб „Отворено общество“ Русе изпълнява в партньорство с областна администрация.