164 находки от керамика, кост, камък, мидени черупки откриха археолози при разкопките на селищната могила до село Бъзовец, които се проведоха за трета година. Специалистите под ръководството на археолога от Историческия музей Димитър Чернаков намериха антропоморфни фигури, сечива за всекидневни нужди, накити и предмети с култово предназначение. Един от най-впечатляващите предмети е гладилка от мрамор, която по формата си наподобява компютърна мишка. Тя вероятно е била използвана за обработка на твърди материали като кост, камък, керамика.
Проучванията се осъществиха с финансовата подкрепа на РИМ, фирма „Шато Данубия“, кмета на Бъзовец Георги Малев и арендатора на терена Спас Генов. Това лято археолозите работиха върху централната част на могилата и проучваха пласт, датиран в средата на каменно-медната епоха (4600-4450 г.пр.Хр.). Изследвани са останки на три сгради от праисторическо селище, една от които двуетажна. За отбелязване е, че едва в последните години археолозите разпознават двуетажните постройки от праисторията, които все още са рядкост у нас.
 Селището вероятно е било унищожено от силен пожар, причинен от вражеско нападение - огънят във всички постройки е започнал от външната страна. Разкопките показват, че всички открити до момента сгради са изгорели, сред находките има голям брой бойни топки и костени бойни брадви.