Арх.Цвети РУСИНОВ: В брой 41 на в. „Утро“ от 19 февруари 2013 г. арх.Светозар Панайотов изразява мнение относно развитието на комплекс „Доходно здание“. Изразявайки съгласие с изложените идеи от уважавания колега, искам да посоча и други възможности, които нееднократно съм излагал пред Общински съвет, без да бъда чут.
През 2006 година в разговор с Комисар Бриджит Чернота, отговаряща за присъединяването на България към Европейския съюз, тя изрази мнение, че град като Русе се нуждае от експозиционен комплекс, показващ развитието на града, както и даващ възможност за провеждане на национални и международни форуми. Двете възможности бяха районът около Доходното здание или сградата на 5-ти пехотен Дунавски полк. За съжаление втората възможност е вече загубена безвъзвратно, като не ми се иска да коментирам причините за това.
Така че пред нас остава само първата възможност - Експозиционен център „Русчук“.
Изложените идеи на арх.Светозар Панайотов са добри и логични. Възможностите за допълване на функциите на един градски експозиционен комплекс обаче изискват допълнителни площи за конферентни и изложбени зали. Това може да се случи в имота на ул.“Черно море“ (бившата сграда на МВР). Хотелските и обслужващите функции могат да се поемат от хотел „Сплендид“. След продажбата на 50% от сградата нито една общинска управа не пожела да възстанови собствеността върху хотела, който, известно на всички, работи непълноценно. По подобен начин стои въпросът за изкупуване на сградите на бившата сладкарница „Тетевен“.
Възможно е и изграждането на подземен паркинг за 300-400 автомобила с вход от ул.“Черно море“ и изход към ул.“Д. Стефанов“.
За мен е ясно, че реализацията на подобна идея би струвала значителна сума (може би около 15-20 милиона лева), която е непосилна за общинския бюджет, но сега могат да се изготвят проектите, които да се реализират в следващите години, но при една ясна цел. По този начин смятам, че няма да се допусне някоя поредна лудория.