С 4 броя несамоходни сухотоварни баржи се увеличава флотът на „Параходство БРП“, съобщиха от дружеството. Плавателните съдове са придобити след приключване на договор за лизинг с „Ерсте Груп Иморент България“ ЕООД.
В същото време „Параходство БРП“ АД е продало на „Порт Инвест“ ЕООД 3/29 идеални части от собствения си речен плавателен съд моторен кораб-тласкач „Торнадо“. „Порт Инвест“ е дъщерно дружество на БРП, специално учредено за участие в конкурса за концесия на Порт Лом. През януари 2013 г. то получи порта за следващите 35 години.