С близо 3 метра, отнети от ограничаващата го скала, ще бъде разширен пътят Бяла-Стърмен и сегашната тясна асфалтова нишка ще се превърне в модерна отсечка между двете населени места. В момента ширината на пътя е 4.50 метра, а след ремонта ще стане 6 метра по цялата дължина от 2720 метра. Отделно вдясно в посока Стърмен ще има банкет с широчина 1 метър и отводнителна канавка от 50 сантиметра. В лявата страна откъм Янтра ще бъде поставена еластична ограда, за да се предпазят колите от падане в реката. 
Вече се работи по събарянето на скалата. После ще се направи разширението на пътя, след което ще се вдигне подпорна стена с височина 2.50 метра и дължина 1430 метра. Отделно по трасето ще се направи ремонт и повдигане на петте водостока /малки мостчета/, които досега се заливаха от реката при пълноводие и движението по пътя ставаше невъзможно. Ще се изградят и четири допълнителни водостока. Накрая пътят ще се асфалтира и ще се постави маркировка.
Строителството се финансира от ДФ „Земеделие“, който отпуска около 3 млн.лева, а изпълнител е фирма „Строител“ ООД.  По договор ремонтът трябва да свърши най-късно до 15 септември.