Членовете на клуб „Различни и равни“ в Русенския университет бяха активни участници в международна конференция в Русе. Второкурсникът от специалността „Социална педагогика“ Георги Гаев беше сред лекторите на Петата международна научно-практическа конференция, организирана от катедра „Педагогика, психология и история“ на РУ и СОУ за европейски езици. Докладът на Гаев „Мотивация и интереси към ученето“ акцентира върху  стопиращите фактори, които често спират младите хора с увреждания да продължат образованието си. Според Георги освен видими бариери пред младежите с увреждания - архитектурна среда и неадаптиран учебен материал, съществуват стереотипи и предразсъдъци, които също пречат. 
Представители на клуб „Различни и равни“ се включиха и в кръгла маса за проблемите на младите хора на тема „10 причини да живеем и работим в България“. Студентката по ерготерапия Елвин Хюсеинова и Георги Гаев говориха за трудностите, които срещат при реализацията си, за образованието и за социалните контакти, които имат младежите. Те засегнаха и въпросите за трудното намиране на работа и дадоха примери за добри практики, свързани с реализацията на младите хора в България и в чужбина.