Конкурс на тема „Светлината в картини, образи и слово“ обяви Русенският университет „Ангел Кънчев“ с посвещение на Международната година на светлината. Инициативата е част от проекта Нощ на учените 2015. В конкурса могат да се включат преподаватели, докторанти, студенти, ученици и граждани, като се представят в различни жанрове: поезия, проза, есеистика, живопис, фотография, а също и с научни разработки: прототипи, макети, мостри, схеми, постерни идейни проекти. 
Творбите трябва да не са участвали в други конкурси, а желаещите да участват трябва да се регистрират до 4 септември в стая 1.313 Б в РУ или на e-mail: [email protected]. Готовите разработки се приемат до 18 септември, а награждаването ще бъде на 25 септември, когато ще се проведе и Европейската нощ на учените. Тя включва разнообразни прояви - изложби, дискусии, презентации, а финалът й ще бъде концерт „Светлинен калейдоскоп“ в Канев център.