Екипите на „Енерго-Про Мрежи“ в Русе са подменили изцяло кабелна линия между два трафопоста - „Електротехникум“ и „ОКС“, в района на търговската зона в града, съобщиха от електроразпределителното дружество. Старият маслен кабел е подменен с нов сух кабел, с алуминиево ядро и със значително по-добри технически характеристики. В резултат на реконструкцията три професионални гимназии и голям брой фирми в района получават по-надеждно електрозахранване.
Успоредно с това екипи на „Енерго-Про Мрежи“ от Русе са извършили и подмяна на електромери на територията на града и областта. Ежедневно в областта се подменят около 100-150 броя електромери с нови, с по-висок клас на точност на измерването и отговарящи на всички нормативни изисквания.
„Енерго-Про“ има стандартна процедура за подмяната на електромери, която в максимална степен защитава правата на клиентите. Съставя се протокол, в който се записват показанията на стария и новия електромер, след което те се отразяват в информационната система на „Енерго-Про“. В случай че потребителят не присъства на подмяната, той може да получи документа в Център за обслужване на клиенти на компанията или на посочен от него адрес за кореспонденция.
Извършените дейности са част от ремонтната програма на електроразпределителната компания. С направените инвестиции се цели да бъдат подобрени качеството и надеждността на електроснабдяването в Североизточна България.