Числата от 60-ия тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 5, 29, 20, 4, 27, 19.

---------------------

6 от 42

I теглене: 28, 36, 20, 11, 9, 31.

---------------------

5 от 35

I теглене: 33, 17, 18, 22, 11.

II теглене: 9, 32, 30, 12, 23.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 7, 9, 6.

Печеливши цифри: 9, 1, 0.