Драстично намаление на приходите отчете „Параходство БРП“ за миналата година. Продажбите на товарни услуги намаляват от над 35 млн. лева през 2012 г. до 23,9 млн. лева. Спадът се дължи най-вече на тежките метеорологични условия в периода януари-март 2013 г., които не можаха да бъдат компенсирани в следващите тримесечия. Въпреки спада на приходите с около 32% параходството успява да завърши на плюс 2013 г. и отчита в предварителния си финансов отчет нетна печалба от 1,29 млн. лева.
Периодът януари-март се счита за най-труден от  навигационна гледна точка. Нивото на реката през този период може да бъде силно променливо, от критично ниско до критично високо в зависимост от количеството на  падналите валежи от дъжд или сняг в отделните региони. Типични за този сезон са периодите с дълготрайни   мъгли или с обилни снеговалежи  през които периоди,  поради силно намалената видимост навигацията може да бъде спряна за дни. Рязкото и продължително спадане на температурите под -10 градуса Целзий през месеците януари и февруари може да доведе до появата на частичен или цялостен ледоход по реката или пък до пълно  замръзване на водата в отделни участъци.
От началото на януари 2014 година нивото на река Дунав се движи под средните стойности за периода. Има обособени критични участъци в района на Свищов-Белене както и в унгарското течение на Дунав, където дълбочината на праговете варира от 20 до 23 дм и конвоите са задължени да провлачват съдовете си.
В останалите части на реката навигацията се извършва без значителни затруднения, с отчитане на особеностите на зимния период. Средните температури за януари, които се задържаха твърдо над 0 градуса, а дори в някои дни бяха достигнати положителни температурни рекорди, както и сравнително нормалното речно ниво, до момента не създават условия за замръзване на реката. Дори и да настъпи дълготрайно застудяване през февруари, може да се очаква появата на ледоход само в отделни участъци на реката, но не и цялостно замръзване, каквото явление беше наблюдавано през февруари 2012, предполага ръководството на БРП. 
След изключително динамичното търсене на тонаж за превоз на зърно през периода октомври- декември,  януари започва със спад в износа на зърно от Унгария, Сърбия и България. За януари сделките са инцидентни и на занижени цени, сравнени с предходния период. Очакванията са за съживяване на търговията през следващите 2-3 месеца,считано от февруари, но далече от обемите, които се изнасяха в края на 2013 година.  Търсенето на тонаж за превоз на зърно ще бъде умерено, без особен натиск върху пазара. Това от своя страна ще доведе до снижение в навлата за превоз на зърна, предвижда параходството.
От началота на декември, като следствие на  временното намаление на експлоатационните мощности   на металургичния комбинат в Смедерево, спадна нивото на заетост на БРП флот, ангажиран в превозите на руди и рудни концентрати по това направление. Очаква се комбината да заработи отново от началото на февруари, което веднага ще доведе до увеличаване на предлаганите  количества суровини за превоз, както и до завишение на броя на заетите съдове по тази релация.
Със започване на новия зимен сезон, потреблението на енергийни въглища и въглища за населението започна да се покачва. Очаква се завишено търсене на тонаж за превоз на въглища, не само към българските пристанища, но и към тези на Сърбия и Хърватска. Навлата за превоз на въглища остават на нивата от края на 2013 година.
В случай на активизиране износа на зърно през февруари, в последствие се очаква да започне и вносът на торове от зърнопроизводителите. Част от освободените пари от търговията със зърна ще се инвестират обратно в закупуване на торове. Основните количества тор ще се движат от Констанца или Измаил към Сърбия, по-малки партиди ще се ориентират за внос в България или Унгария, казва в доклада си ръководството на БРП.