Временна площадка и присъединителен газопровод за захранване с компресиран природен газ ще изгради „Керос България“ на площадката в Индустриален парк Русе. Те ще се използват за алтернативно захранване на производствените мощности на завода за керамични изделия на фирмата. Инвестиционното предложение вече има одобрението на РИОСВ.
Русенският завод на испанския производител на керамика и фаянс започна производство през 2009 г. в Индустриалния парк, като достигна пълен капацитет през 2011 г. Продажбите за 2012 г. възлизат на 24,4 млн. лева като 94% от приходите са от продажби на собствено производство.
По приблизително една трета от продукцията на „Керос“ се пласира равномерно на трите пазара - в Европейския съюз /36%/, в трети страни /38%/ и в България /26%/.
Към момента в завода на „Керос България“ работят около 150 човека.