Петлите пеят рано сутрин в строго йерархичен ред, установиха японски учени, които публикуват резултатите от изследванията си в Scientific Reports.

Още през 2013 г. група учени публикуваха в Current Biology статия, в която твърдяха, че механизмът на пеене на петлите се регулира от вътрешен биологичен часовник на птицата.

Както е известно, всичко в птичето семейство е подчинено на строга йерархия, в рамките на която птиците, които се намират по-нависоко в социалната стълбица, могат да кълват стоящите по-долу. Социалният рейтинг на петлите се изразява в приоритетен достъп до храна и кокошка.

Изследвайки група от четири петела, учените открили, че онзи, който е на върха на йерархичната стълбица, винаги пее пръв в ранните сутрешни часове. В зависимост от мястото в йерархията, пеят по ред вторият, третият и четвъртият.

Учените са открили също, че ако бъде извадена птицата – лидер от групата, то неговата господстваща роля, включително правото да пее пръв, поема петелът, който стои на по-долното стъпало.