140 лева рента за декар бе най-високата цена, постигната на търга за отдаване на земи от Държавния поземлен фонд, който се проведе в три дни тази седмица. Рекордната цена бе предложена за парцел от над 200 декара в землището на боровското село Брестовица, който се предлагаше за период от 7 години. 122 лева е максималната цена за община Сливо поле, толкова бяха дадени и за голяма нива в Просена. За Ценово рекордът е 101 лева.
Противно на очакванията нямаше голямо наддаване за трите големи парцела, стопанисвани досега от Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“. Нивите с обща площ 1200 декара бяха спечелени от земеделски производител с оферта от 75 лева на декар. Парцелите се отдаваха за само една година, а за тях още вървят спорове и съдебни дела, което вероятно е накарало голяма част от участниците в търга да се въздържат от подаването на оферти.
Абсолютен рекорд тази година бе поставен на търговете за трайни насаждения. Фермер предложи 410 лева за парцел в Николово, наистина едва след изтичане на първите 7 години, когато насажденията достигнат зрялост. Други двама производители наддаваха също за трайни насаждения в Ценово, където победителят ще плаща 386 лева след 5-ата година.
Преобладаващите цени на търговете бяха в диапазона 60-80 лева, като някои парцели бяха спечелени и на минималната цена от 44 лева. Зърнопроизводители определиха оферти за ренти от 120 лева и повече като явно изхвърляне, тъй като печалбата от нивите едва ли ще успее да покрие договорения наем. Като цяло обаче държавата постигна добри цени за отдаваните земи от поземления фонд. А офертите на фермерите дават ориентир за рентите, за които могат да се договарят и дребните притежатели на ниви. Пазарните наеми в региона се движат на нива 50-65 лева за декар годишно. За собствениците на 10-20 декара обаче е значително по-сложно да получат по-добра оферта - за тях е почти невъзможно да организират търг за кандидатите, които обикновено са един-двама. А и малко собственици са готови да подпишат договор за 7 или повече години.