Нови тайни от античността разкриват русенски археолози, които проучват терен, който се оказва част от стената на крепостта Сексагинта Приста.
Стигнахме до удивително добре запазена стена с височина около три метра - градежът е отчетлив и впечатлява, казва ръководителят на проучването Върбин Върбанов.
За радост на археолозите голяма част от стената на късноантичния кастел Сексагинта Приста е бил затрупан през столетията, затова сега специалистите се радват на добре запазения древен зид и на удивителните находки, скрити под пластовете на времето. Върху римския градеж по-късно са били строени къщи, сега при разкопките ясно личат и септичните ями от турско време.
Запазената стена е от началото на 4 век, крепостта е била използвана докъм 6 век, но не е изключено да е била част от реалното битие и след това, коментира Върбанов. От началото на разкопките отпреди месец досега са намерени около 350 находки - от тях 250 са монети от същия период - 4 до 6 век. Всяка монетка и всяко късче керамика се почистват много внимателно и след като приключи работата на обекта ще бъдат изследвани и описани от комисия.  
Археолозите Върбин Върбанов и Деян Драгоев и техните сътрудници имат още седмица на разположение да изследват терена. Мястото е богато на находки, които хвърлят нова светлина върху историческата картина, казва Върбанов. 
Всъщност, това е уникален случай - за първи път се правят разкопки в частен имот, обясни директорът на Историческия музей проф.Николай Ненов. Частен инвеститор се обърнал към археолозите да направят проучвания върху терен, където възнамерява да строи, каза Ненов. За мен това е изключително добър пример за отношение към историческото наследство, продължи музейният шеф и подчерта, че фактически проучвателната работа е възложена от частния инвеститор, който поема и разноските по разкопките. След като приключи работата на терена, ще се вземе решение какво точно ще бъде построено на мястото, като ще се прецени и по какъв начин да се запазят находките - дали да се вградят в бъдещата сграда или по друг начин да останат достъпни за специалистите и културната общественост.