Доставчик на 745 порции храна дневно за своите пациенти и персонал търси за втори път Многопрофилната болница в Русе. Според прогнозните разчети се предвижда за 2-годишно изхранване на болницата да бъдат изразходвани 1 188 000 лева за 543 838 порции храна.
Обществената поръчка веднъж бе обявена в началото на април, но беше прекратена. Причината - в процедурата бяха допуснати нарушения на закона, които нямаше как да бъдат отстранени, освен с нейната редакция и повторно обявяване.
Едно от новите условия, които в предходната документация не бе включено, бе обстоятелството, че приготвянето на храната трябва да се извършва в помещения в самата болница, което доставчикът трябва да вземе под наем.