Обществена поръчка за изготвяне на инвестиционни технически проекти за прилагането на мерки за енергийна ефективност на Средношколското общежитие в Русе, Общинския детски център за култура и изкуство, детска градина „Райна Княгиня“ и училище „Отец Паисий“ в Мартен обяви Общината. 
Прогнозната стойност на поръчката е 66 000 лева, а срокът на изпълнение до 2 месеца. 
Оферти ще се приемат до 12 часа на 29 юли, а в 15 ч специална комисия ще ги отваря. При оценяването предложената цена и техническото предложение за изпълнение на поръчката ще са с еднаква тежест - 40%, а срокът за изпълнение - 20%.