Логистична база в близост до Дунав мост и речното пристанище на Русе ще изгради столичната компания „Ойрошпед“ - първата частна фирма за спедиция, транспорт и логистика у нас, създадена след промените през 1990 г. За целта е закупен терен с площ около 40 000 кв.м в Източна промишлена зона, върху който са разположени масивни и сглобяеми промишлени стоманобетонни сгради. Инвестиционните намерения са за изграждане на мащабна логистична база за Северна България с площ от 12 670 кв.м, реконструкция на съществуващите складове (6000 кв.м) и привеждането им в съответствие с изискванията за съхранение на семена и препарати за растителна защита. 
Обектът има стратегическо местоположение за компанията поради непосредствената близост до река Дунав, връзки с Румъния и другите страни от ЕС, Молдова, Украйна и Русия. 
Това е третата подобна инвестиция на „Ойрошпед“ за тази година след инфраструктурните обекти във варненското село Слънчево и Бургас. От години се експлоатират вече създадените терминали в София, Пловдив, Стара Загора и Лясковец, които служат за разпределителни хъбове и способстват развитието на куриерска мрежа на територията на България.